INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY PERSONALNEJ W PARAFII ROTTERDAM

Szanowni Państwo,

po wczorajszym skandalicznym zachowaniu kilku osób w trakcie Uroczystości 20-lecia istnienia Polskiej Parafii w Rotterdamie, pragnę przede wszystkim wyrazić żal, że takie zdarzenie miało miejsce w trakcie Mszy Świętej i w obecności Biskupa Rotterdamu.

Tym listem chciałbym również wyjaśnić Państwu z jakiego powodu ks. Mariusz Sokołowski SChr został odwołany z Parafii w Rotterdamie.

Ks. Mariusz został miesiąc temu skierowany do Rotterdamu, aby przejąć obowiązki proboszcza w tutejszej parafii. Nie ujmując nic ze zdolności duszpasterskich ks. Mariusza czy jego duchowości, nie umiał on i nie chciał niestety przyjąć pozostałych licznych obowiązków jakie wypełniać musi proboszcz.

Jak Państwo zapewne wiedzą, praca na misji zagranicznej gdzie w parafii jest tylko jeden ksiądz, nie ogranicza się jedynie do odprawiania Mszy Świętych, ale również do dbania o sprawy formalne załatwiane w parafii, prowadzenie biura parafialnego, dbania o budynki kościelne i zarządzanie Wspólnotą jako całością. Tym obowiązkom ks. Mariusz nie był w stanie sprostać, dlatego dla dobra Parafii jako przełożony księży chrystusowców postanowiłem odesłać go do innej naszej placówki, a do Rotterdamu skierowany zostanie już wkrótce nowy kapłan z naszego Zgromadzenia.

Pragnę też zapewnić, że wszystkie zaplanowane zajęcia duszpasterskie będą kontynuowane tak, aby Parafia w Rotterdamie nie odczuła tej zmiany. Uprzejmie Państwa proszę o wyrozumiałość i cierpliwość w tej sytuacji.

Powierzając Waszą Parafię opiece Matki Bożej, pozostaję w łączności modlitewnej

ks. Edmund Druz SChr

Prowinciał księży chrystusowców dla Polonii

 

Msze Święte w Papendrecht

Serdecznie zapraszamy na Msze Święte w języku polskim, które odprawiane będą w każdą niedzielę w kościele De Onbevlekte Ontv. van Maria, adres:  Seringenstraat 31, 3353 VJ Papendrecht (parking gratis).

Pierwsza Msza Św. już 14 lutego 2016 o godz.15:00 (od godz.14:30 możliwość spowiedzi).

Nauki Przedślubne

Najbliższy kurs Nauk Przedślubnych w Den Haag rozpocznie się w piątek 19.02.2016 po Mszy Św. o godz.19:00, kolejne spotkania w ramach tego kursu odbędą się:

 • drugie - w sobotę 20.02.2016 po Mszy Św. o godz.19:00,
 • trzecie - w piątek 26.02.2016 po Mszy Sw. o godz.19:00,
 • czwarte/ostatnie - w sobotę 27.02.2016 o godz.18:00.

 Wszystkie spotkania (cztery) odbywają się w kościele w Den Haag (Westeinde 12a) i każde spotkanie trwa około 1,5 godziny. Zapisy na pierwszym spotkaniu. Obecność na wszystkich spotkaniach obowiązkowa.

Narzeczeni niewierzący lub innej wiary są również zobowiązani do uczestnictwa w tych spotkaniach. Kurs jest prowadzony wyłącznie w języku polskim (osobom, które nie znają j.polskiego można wykład tłumaczyć na bieżąco w czasie spotkania). Nasza Parafia nie prowadzi poradnictwa rodzinnego.

Następny kurs Nauk Przedślubnych w Rotterdamie zaplanowany jest na marzec 2016, w Den Haag na koniec kwietnia 2016. Jeszcze nie są znane dokładne terminy, ale szczegółowe informacje będą podawane z wyprzedzeniem w kościołach podczas Mszy Świętych.

Nasza Parafia - co dalej…

Jak Państwo wiedzą, kończący się rok 2015 jest dla nas szczęśliwy, lecz jednocześnie pełen wyzwań.

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom parafian już w połowie 2014 rozpoczęły się rozmowy Zarządu Parafii z Biskupstwem Rotterdam i z przełożonymi Księży Chrystusowców na temat przydzielenia nam drugiego księdza.

Nasza Parafia Rotterdam swoim zasięgiem obejmuje całą Diecezję Rotterdam (czyli administracyjnie prowincję Zuid- Holland). Na tym terenie mieszka na stałe lub przebywa czasowo ponad 100.000 Polaków, co skutkuje ogromną ilością obowiązków, które spoczywają na naszej Parafii. Wciąż rosnąca ilość osób w istniejących już 5 kościołach, widoczna potrzeba utworzenia nowych ośrodków duszpasterskich (aby ułatwić parafianom dostęp do kościołów bliżej ich miejsca zamieszkania), coraz większa ilość spraw kancelaryjnych, stale rosnąca ilość chrztów, ślubów, odwiedzin chorych w domach, szpitalach i placówkach opiekuńczych, wizyty w więzieniach, czy choćby coraz więcej delegowanych przesłuchań z polskich Sądów Duchownych. Nasza sobotnia Szkoła w Rotterdamie od kilku lat nie ma już możliwości przyjęcia wszystkich chętnych z terenu całej Parafii. Jest również oczywistym, że w tak ogromnej wspólnocie parafianie latami muszą czekać na wizytę duszpasterską.

Biskup Rotterdamu J.H.J. van den Hende zapoznawszy się z sytuacją naszej Parafii postanowił, że:

 • od 1 stycznia 2016 ks. Mariusz Sokołowski SChr., dotychczas pracujący w parafii w Bochum w Niemczech, rozpocznie swoją posługę w Parafii pw. NMP Gwiazdy Morza w Rotterdamie z ośrodkami w Rotterdamie, Honselersdijk i Dordrecht.
 • od 1 stycznia 2016 ks. Sławomir Trypuć SChr. zostanie skierowany do Den Haag z misją utworzenia nowej Parafii pw. Św. Jana Pawła II z ośrodkami w Den Haag, Hillegom i Leiden.
 • do końca 2016 roku ks. Sławomir Trypuć SChr. będzie przewodniczył Zarządom obu Parafii.

Mieliśmy okazję poznać już ks. Mariusza gdyż od połowy listopada jest obecny w naszej Parafii, by zapoznawać się ze specyfiką duszpasterstwa w Holandii.

Parafia Rotterdam swoim zasięgiem obejmować będzie teren Wikariatu Rotterdam (południowa część diecezji), a Parafia Den Haag teren Wikariatu Den Haag (północna część diecezji). Granica między tymi Wikariatami przebiega wzdłuż autostrady A12 i południowej części A4.

Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną wysłane listownie do wszystkich Parafian w najbliższym czasie. Dotyczy to również zmiany numeru telefonu, adresu oraz konta bankowego Parafii.

Dzięki decyzjom Biskupa w roku 2016 nastąpią zmiany:

 • w Rotterdamie w niedziele i święta odprawiane będą dwie Msze Święte o godz. 09:30 i o godz. 12:00, oraz Msza Święta w każdą sobotę o godz. 17:30 i w każdy Pierwszy Piątek Miesiąca o godz. 19:00 (dotychczas tylko 6 razy w roku). W związku z tym, w Rotterdamie będzie też więcej okazji do spowiedzi.
 • utworzony zostaje nowy ośrodek w DordrechtPierwsza Msza Święta już 10 stycznia (niedziela) o godz. 15:00, w kościele H.Antonius, adres: Burg. de Raadsingel 45, Dordrecht (naprzeciw stacji kolejowej). Jeszcze nie wiadomo gdzie będą odprawiane Msze Św. w następne niedziele gdyż tamtejsza parafia holenderska nie chce się zgodzić na coniedzielne wynajmowanie nam tego kościoła.
 • od niedzieli 17 stycznia w istniejącym już od kilku lat ośrodku w Honselersdijk, Msze Święte będą odprawiane, nie jak dotychczas raz w miesiącu, ale w każdą niedzielę i święta o godz. 17:30.
 • w Den Haag w niedziele i święta odprawiane będą dwie Msze Święte o godz. 09:30 i o godz. 11:30, oraz Msza Święta w każdą sobotę o godz. 19:00 i w każdy Pierwszy Piątek Miesiąca o godz. 19:00 (dotychczas tylko 6 razy w roku). W związku z tym, również w Den Haag będzie więcej okazji do spowiedzi.
 • w Den Haag rozpoczniemy starania o utworzenie nowej Szkoły Parafialnej. Mamy nadzieję, że od nowego roku szkolnego 2016/17 zaczną się już zajęcia dla dzieci z tego terenu, co będzie dużym ułatwieniem i dla dzieci i dla rodziców.
 • w Leiden od niedzieli 10 stycznia Msze Święte będą odprawiane, nie jak dotychczas dwa razy w miesiącu, ale w każdą niedzielę i święta o godz. 17:00.

 

Uroczysta Msza Święta

31.01.2016 o godz. 12:00 w Rotterdamie Msza Święta, na której oficjalnie pożegnamy obecnego proboszcza ks. Sławomira i powitamy jego następcę ks. Mariusza. Mszy Św. przewodniczyć będzie Biskup Rotterdamu J.H.J. van den Hende. 

28.02.2016 o godz. 11:30 w Den Haag uroczysta Msza Święta, podczas której Biskup Rotterdamu eryguje nową Parafię pw. Św. Jana Pawła II.

Pielgrzymka do Rzymu

W Roku Świętym Miłosierdzia Bożego organizowana jest dla obu naszych parafii w okresie od 18.04 do 22.04.2016 pielgrzymka do Rzymu i do grobu Św. Jana Pawła II - Apostoła Bożego Miłosierdzia.

Zapisy do 15.01.2016. Przelot samolotem, koszt 800,-euro. Szczegółowe informacje u ks. Sławomira.

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie

Odpowiedzialny za organizację wyjazdu młodzieży z obu naszych parafii jest ks. Mariusz, u którego można otrzymać dalsze informacje na ten temat.

Kolęda

Wizyta duszpasterska trwa w naszej Parafii przez cały rok. Odwiedzane są te rodziny/osoby, które na formularzu zapisu do Parafii wyraziły chęć przyjęcia księdza w domu. Dla tych z Państwa, którzy są w naszej Parafii od niedawna informacja, że kolęda niczym nie różni się od tej w Polsce - rozpoczynamy wspólną modlitwą wraz z błogosławieństwem i poświęceniem.

W związku z nową sytuacją od stycznia 2016 wizyty duszpasterskie obaj księża odbywać będą na terenie podległych im Parafii.

Termin odwiedzin, ustalany jest tak jak dotychczas przez księdza telefonicznie, dlatego bardzo proszę o uaktualnianie zmian (adresowych i telefonicznych).

Róża Różańcowa - zmiana tajemnic

Nowe intencje na marzec i kwiecień 2016 otrzymają Państwo w sobotę 27 lutego i w niedzielę 28 lutego 2016 po Mszach Świętych we wszystkich ośrodkach, z wyjątkiem Mszy Św. w Den Haag o godz. 11:30 (ze względu na uroczystość, podczas której Biskup Rotterdamu eryguje nową Parafię pw. Św. Jana Pawła II).

Zapraszamy nowych chętnych do naszej Róży.

Cegiełka na Parafię

Zachęcamy wszystkich Państwa do nabycia płyty „Dla Ciebie” naszego zespołu parafialnego Struny Światła z Leiden. Wielu z nas uczestniczyło już w ich koncertach w różnych kościołach i posiada też płytę, ale polecam tę sprawę wszystkim Państwu, gdyż dochód ze sprzedaży płyt zespół przeznaczył na finansowe wsparcie naszej Parafii.

Płyty są do nabycia w zakrystii po każdej Mszy Świętej.

Strony

Subskrybuj Polska Parafia RSS

Beukelsdijk 177 , 3022 DG Rotterdam, Holandia / Nederland

tel: +31 10 477 0066
fax: +31 10 425 5701

e-mail: s.trypuc@onet.eu