Het vormsel

Het sacrament van het vormsel wordt in onze parochie om de drie jaar toegediend. Daarvoor worden volwassenen en jongeren uitgenodigd die in het desbetreffende jaar ten minste hun 16-de levensjaar hebben beëindigd. De voorbereidende catecheselessen beginnen circa een half jaar voor de liturgische viering van het sacrament van het vormsel. Benodigde documenten:
  • Zijn of haar doopbewijs
  • Certificaat van voltooiing van de catechese op een minimum niveau van de lagere school
  • Voor elke persoon die optreedt als getuige, een bewijs uitgeven door zijn of haar parochie, van de waardigheid van de aanstaande getuige.