Begrafenis

Het recht op een begrafenis met katholieke geestelijke ondersteuning bestaat voor alle gelovigen die zich niet afgescheiden hebben van de parochiegemeenschap door een formele handeling van geloofsverwijdering dan wel door het feitelijk weggeëbd zijn van de geloofspraktijk. De priester neemt deel aan de begrafenisplechtigheid na telefonisch of persoonlijk overleg met de bloedverwanten van de overledene over de gewenste datum.