Chrzest św.

Dokumnety i informacje potrzebne do Chrztu Św.:

  • holenderski akt urodzenia dziecka.
  • metryka ślubu kościelnego rodziców dziecka.
  • jeżeli rodzice dziecka nie należą do naszej Parafii, to dodatkowo potrzebna jest zgoda na Chrzest Święty w naszej Parafii wystawiona przez Parafię, do której należą rodzice dziecka.
  • daty urodzenia i aktualne adresy (z kodami pocztowymi) obu rodziców chrzestnych.
  • zaświadczenia dla obu rodziców chrzestnych z ich Parafii, że mogą pełnić godność Matki/Ojca Chrzestnego. Świadectwo Bierzmowania NIE JEST wystarczającym dokumentem. Osoby pozbawione tej możliwości (życie w związku niesakramentalnym) bądź faktycznie niewierzące nie mogą objąć właściwej funkcji chrzestnych, jedynie w razie konieczności pełnić rolę świadków chrztu (stosowny wpis w księdze metrykalnej).

Mając już zgromadzone wszystkie powyższe dokumenty i informacje, należy telefonicznie ustalić termin spotkania w kancelarii parafialnej.
Spotkanie to musi się odbyć MINIMUM miesiąc przed planowaną datą Chrztu Świętego, wspólnie ustalimy wtedy dokładną datę oraz inne szczegóły dotyczące Chrztu Świętego.