Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania jest udzielany w naszej Parafii co 2 lata. Zaproszenie kierowane jest do dorosłych oraz młodzieży, która w danym roku kończy najmniej 16 rok życia. Bezpośrednie przygotowanie dla kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania rozpoczyna się 6 miesięcy przed planowaną datą Bierzmowania. Potrzebne dokumenty:
  • metryka Chrztu Św. kandydata
  • świadectwo ukończenia katechizacji na poziomie minimum szkoły podstawowej
  • zaświadczenie dla świadka bierzmowania wydane przez jego/jej parafię, że może pełnić godność Świadka Bierzmowania