Informacja o ulgach przy wpłacaniu darowizn na parafię (kerkbalans)

Informacja nt. ulg podatkowych od darowizn na rzecz parafii katolickich na terenie Królestwa Niderlandów.

Kościół Katolicki w Królestwie Niderlandów a wraz z nim wszystkie jego parafie mają status instytucji ogólnej użyteczności publicznej (ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling) i posiada grupowy numer RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). Umożliwia to uzyskanie, po spełnieniu ściśle określonych warunków, zwrotu podatku dochodowego od (części) darowizn dokonanych na rzecz jego jednostek, w tym na rzecz naszej parafii.

Możliwe są dwa sposoby zwrotu podatku od darowizny na rzecz parafii: z darowizny zwyczajnej i darowizny okresowej. Poniżej przedstawione są główne warunki dla obu rodzajów darowizn, których spełnienie umożliwia uzyskanie zwrotu od podatku.

Darowizna okresowa (periodieke gift):

 • Jest dokonana na rzecz instytucji ANBI

 • Składa się ze stałych i równomiernych okresowych wpłat.  Oznacza to darczyńca zobowiązuje się do wpłacania takiej samej sumy każdego roku przez okres minimum 5 lat. Rozłożenie wpłat w ciągu roku (np. 120 euro jeden raz w roku czy 10 euro, co miesiąc) pozostaje w gestii darczyńcy.

 • Jest zapisana w umowie darowizny okresowej wg wzoru Belastingdienst (Overeenkomst periodieke gift in geld) na okres minimum 5 lat lub w akcie notarialnym (do 2014 była to jedyna możliwość)

 • Nie została dokonana w celu uzyskania i nie skutkowała jakimkolwiek działaniem czy usługą ze strony instytucji obdarowanej

 • Może być odliczona od podstawy opodatkowania bez jakichkolwiek progów minimum czy maksimum, czyli również od względnie niewielkich darowizn

 • Wymaga zgody współmałżonka poświadczonej podpisem w formularzu umowy

 • W umowie możliwe jest zastrzeżenie przedwczesnego odstąpienia od umowy w przypadku zgonu określonej osoby np. współmałżonka lub brata.

 • Możliwe jest również zastrzeżenie przedwczesnego odstąpienia od umowy w przypadku np. utraty zatrudnienia lub niezdolności do pracy.

 • Przy braku takich zastrzeżeń dokonane już wpłaty potraktowane będą jako darowizna zwyczajna.

Darowizna zwyczajna (gewone gift)

 • Jest dokonana na rzecz instytucji ANBI

 • Jest dokonana dobrowolnie, czyli nie wynika z jakiegokolwiek zobowiązania

 • Nie została dokonana w celu uzyskania i nie skutkowała jakimkolwiek działaniem czy usługą ze strony instytucji obdarowanej

 • Może być wykazana za pomocą oficjalnych dokumentów takich jak pokwitowania czy wyciągi z kont bankowych

 • Może być odliczana od podatku zakresie od 1% (z minimum 60 euro) do 10% dochodu rocznego podlegającemu opodatkowaniu

Szczegółowe informacje na temat zwrotów zawarte są na stronach Belastingdienst, które najłatwiej znaleźć szukając pod hasłem "giften".

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji

Kliknij tutaj, aby formularz ze strony internetowej Belastingdienst

Przykłady

Poniższe przykłady są całkowicie fikcyjne i przedstawione jedynie w celu przybliżenia zasad uzyskiwania zwrotu podatku od darowizn. Nie uwzględniają one w szczególności specyfiki osób prowadzących działalność gospodarczą, które powinny omówić wykonanie darowizny i wystąpienie o zwrot podatku z biegłym księgowym.

Osoby zatrudnione mogą same ocenić możliwości uzyskania zwrotu dla określonych darowizn we własnej sytuacji wprowadzając chwilowo odpowiednie dane w swoim wstępnym zeznaniu podatkowym (Voorlopige Teruggave) na stronach Belastingdienst.

Przykład, Darowizna okresowa I

 • Państwo X mieszkają i pracują w Holandii i wykazują się roczna podstawą opodatkowania w wysokości 40 tys. euro:

 • Box 1: dochód z pracy i mieszkania  = 39 760

 • Box 2: dochód z udziałów w firmach = 0 euro

 • Box 3 dochód z oszczędności (suma 20 000 tys. euro) 30% od 4%= 240 euro

 • Podstawa opodatkowania: 40 000 euro rocznie, skutkująca opodatkowaniem w wysokości 15 000 euro rocznie

 • Państwo X zawierają pięcioletnią pisemną umowę o świadczeniu darowizny w wysokości 360 euro rocznie. Dzięki temu mogą zmniejszyć sumę podstawy opodatkowania o 360 euro do 40000-360= 39640 euro, co przy mającej zastosowanie stopie podatku 40,4% oznacza zwrot opodatkowania w wysokości 145,44 euro.

Przykład, darowizna zwyczajna I

Pan Y jest samotny i nie posiada partnerki w sensie prawa podatkowego (fiscale partner) a jego roczna podstawa opodatkowania wynosi 30 tys. euro

 • Box 1: dochód z pracy I mieszkania = 29 880 euro

 • Box 2: dochód z udziałów w firmach 0 euro

 • Box 3: dochód z oszczędności (suma 10 000 tys euro) 30% od 4%= 120 euro

 • Podstawa opodatkowania: 30 000 euro rocznie, skutkująca podatkiem dochodowym w wysokości 11 330 euro rocznie

Pan X złożył w 2016 ofiarę na rzecz parafii za pomocą przelewów bankowych w całkowitej sumie 420 euro rocznie. Po odliczeniu wartości progowej 1% podstawy opodatkowania (1% od 30000 euro = 300 euro) pan X występuje o zwrot podatku od darowizny zwyczajnej w wysokości 420-300=120 euro, co przy mającej zastosowanie stopie podatku dochodowego 40,4% skutkuje zwrotem w wysokości 120*40,4%=48,48 euro.

Przykład,  Darowizna zwyczajna II

Państwo Z są emerytami w Niderlandach a ich roczna podstawa opodatkowania wynosi 40 tys euro

 • box 1: dochód z emerytury i mieszkania  = 39 808 euro

 • box 2: dochód z udziałów w firmach: 0 euro

 • box 3: dochód z oszczędności (suma 16000 tys. euro) 30% od 4%= 192 euro

 • Podstawa opodatkowania: 40 000 euro rocznie, skutkująca podatkiem dochodowym w wysokości 13 327 euro rocznie

Państwo Z złożyli w 2016 ofiarę na rzecz parafii za pomocą przelewów bankowych w całkowitej sumie 480 euro rocznie. Po odliczeniu wartości progowej 1% podstawy opodatkowania (1% od 30000 euro = 300 euro) państwo Z występują o zwrot podatku od darowizny zwyczajnej w wysokości 480-300=180 euro, co przy mającej zastosowanie stopie podatku dochodowego 40,4% skutkuje zwrotem w wysokości 180*40,4%=73 euro.