Odpust Parafialny ku czci Św. Jana Pawła II patrona naszej wspólnoty

Suma odpustowa pod przewodnictwem Biskupa Rotterdamu Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende w Den Haag w niedzielę 28 października o godz.11:30.