Zebranie rodziców uczniów z grupy komunijnej (gr.D)

Obowiązkowe zebranie rodziców dzieci komunijnych, na którym podane będą wszelkie informacje dotyczące przygotowania do I Komunii Świętej, odbędzie się po szkolnej Mszy Świętej, w sobotę 17
listopada (w kościele). 

Wymagana jest obecność przynajmniej jednego rodzica.