Zebranie rodziców uczniów z grupy komunijnej (grupa D)

Obowiązkowe zebranie rodziców dzieci komunijnych odbędzie się po szkolnej Mszy Świętej, w sobotę 2 lutego 2019 (w kościele).

Należy na nie dostarczyć kopię Metryki Chrztu oraz wypełniony formularz (wysłany wcześniej do Państwa pocztą tradycyjną). Wymagana jest obecność przynajmniej jednego rodzica.